اندکی تامل

 

یکی از نوادگان شیطان از او پرسید گمراه کردن انسان ها برای ما چه فایده ای دارد؟

شیطان جواب داد روزی که امام انسان ها بیاید روز مرگ ماست اگر انسان ها را گمراه کنیم ان روز به عقب می افتد.

دوباره پرسید موفق هم بوده ایم؟

شیطان لبخندی زد و گفت

مگر صدای گریه ی امامشان را نمی شنوی؟

/ 1 نظر / 23 بازدید
ساناز غنی پور

خیلی عالی بود ممنون از مطالب آموزندت