حجاب

ین عکس رو از وبی بسیار زیبا و پرمطلب برداشتم , آدرس وب رو می ذارم باشد که استفاده کنید هراندازه که قابل استفاده است

http://www.dele-sadeye-man.blogfa.com/


/ 1 نظر / 18 بازدید
فاطمه جهرمی

خدایا قسمت می دهم به چادر حضرت زهرا«س» که همه جوانان عاقبت به خیر شوند وخدایا ظهورآقاامام زمان «عج» رانزدیک بگردان.[گل]